Buradasınız : Hakkımızda / Bölümümüz Hakkında
Türkçe
English
Perşembe, 25.04.2019

Bölümümüz Hakkında

Tarih öğrenimi, bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlar. Tarih eğitimi her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken, uygarlığın tüm toplumların katkısıyla oluştuğu bilincini oluşturur. Böylelikle bireyler, ortak değerlere sahip çıkarak din, dil, ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir. Bir milletin ferdi olarak geçmişini öğrenen kişi, millî değerlerini, kültürünü tanıyarak millî bilinç kazanır. Sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişir. Toplumlar geçmişten çıkardıkları derslerle geleceklerine yön verir.

Bölümümüzde, öğrencilerimizin bilim etiğini temel alarak, yerli ve yabancı kültürler ile evrensel insan haklarına saygılı bir biçimde, alanında kullanılması gereken en üst düzeyde bilgi birikimine sahip olmasını sağlayacak kaliteli bir eğitimin verilmesini amaçlanmaktadır. Bu noktada;  tarih metodolojisine uygun olarak, akademik düzeyde araştırma yapma becerisinin ve tarihi olaylarla ilgili analiz-sentez yapabilme yeteneğinin öğrencilerimize kazandırılması ana hadeflerimizdendir. Bunların yanı sıra, öğrencilerimizin milli ve manevi değerlere karşı olan sevgi, saygı ve hassasiyetlerinin en ileri noktaya taşınması da temel gayelerimiz arasındadır. 

Bölümümüzde uygulanan lisans eğitimi dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Lisans eğitimi sonrasında da Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak, Tarih Anabilim Dalı adı altında yüksek lisan eğitimi verilmektedir. Eğitim dili Türkçe olup, zorunlu derslerle birlikte öğrencilerimizin uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelik seçmeli ders alabilme imkanları da mevcuttur.

 

Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalları ve bu alanlarda yetişmiş nitelikli bilim insanları bulunana bölümümüzde verilen lisans eğitimi sonucunda yukarıda belirtilen niteliklere sahip öğrencilerimiz “tarihçi” ünvanı ile mezun olmaktadırlar.

 

Bölümümüzde Birinci ve İkinci Öğretim programlarında lisans eğitimi verilmektedir. Bölüme kayıt yaptıran öğrencilerimiz zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler almak suretiyle mezun olabilmek için yönetmelikte belirlenen kredi miktarını toplamak zorundadırlar.

Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda “Tarihçi” olarak görev alırlar. Kütüphane, arşiv vb. kuruluşlarda, özel araştırma merkezlerinde, vakıflarda, Kültür Bakanlığı’nda araştırmacı olarak, üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Pedagojik formasyon alan mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilirler. Bunların yanı sıra Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda elde edecekleri puana göre 4 yıllık lisans etiğimi almış mezunların istihdam edildiği devlet kurumlarında memur olarak da istihdam olanağı bulabilmektedirler.